Czy firma może nie uwzględnić mojego sprzeciwu na marketing?

Nie, firma musi uwzględnić sprzeciw bo jest to prawo bezwarunkowe.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego uregulowane w art. 21 ust. 2 RODO i ma charakter bezwarunkowy. Oznacza to, że jeśli sprzeciw zostanie wniesiony administrator nie może już przetwarzać danych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim. W takiej sytuacji nie ma też konieczności ważenia interesów z jednej strony firmy a z drugiej podmiotu danych a istnieje tylko obowiązek zaprzestania przetwarzania danych osoby która wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych w celach marketingowych.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2022-03-22
Wprowadził informację:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2022-03-22 10:03:57
Ostatnio modyfikował:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2022-03-22 10:16:37