Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

53. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 28.07.2021 r.

Podczas ostatniego 53. posiedzenia plenarnego EROD przyjęła decyzję rozstrzygającą spór na podstawie art. 65 RODO. Wiążąca decyzja ma na celu rozwiązanie kwestii braku konsensusu, co do niektórych aspektów projektu decyzji wydanej przez irlandzki organ ochrony danych jako wiodący organ nadzorczy dotyczącej WhatsApp Ireland Ltd. oraz późniejszych sprzeciwów zgłoszonych przez szereg organów nadzorczych, których sprawa dotyczy.

Wiodący organ nadzorczy sporządził projekt decyzji po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie WhatsApp Ireland Ltd., która dotyczyła tego, czy WhatsApp Ireland Ltd. wypełniał obowiązki w zakresie przejrzystości zgodnie z art. 12, 13 i 14 RODO. W dniu 24 grudnia 2020 r. wiodący organ nadzorczy przedłożył projekt decyzji organom nadzorczym, których sprawa dotyczy, zgodnie z art. 60 ust. 3 RODO.

Organy nadzorcze, których sprawa dotyczy zgłosiły sprzeciwy zgodnie z art. 60 ust. 4 RODO dotyczące m.in. stwierdzonych naruszeń RODO, tego, czy konkretne dane, o których mowa, należy uznać za dane osobowe i konsekwencji z tym związanych, a także adekwatności przewidywanych środków naprawczych.

Po rozpatrzeniu sprzeciwów organów nadzorczych, których sprawa dotyczy, irlandzki organ nadzorczy nie był w stanie osiągnąć konsensusu, w związku z czym poinformował EROD, że nie zamierza się przychylać do zgłoszonych sprzeciwów. W konsekwencji, irlandzki organ nadzorczy skierował sprawę do EROD w celu jej rozstrzygnięcia, zgodnie z art. 65 ust. 1 lit. a) RODO, rozpoczynając tym samym procedurę rozstrzygania sporów.

W dniu 28 lipca 2021r. EROD przyjęła wiążącą decyzję. Decyzja ta dotyczy podstaw sprzeciwów, które uznano za "mające znaczenie dla sprawy i uzasadnione" zgodnie z wymogami z art. 4 pkt 24 RODO. EROD wkrótce formalnie dokona notyfikacji decyzji organom nadzorczym, których sprawa dotyczy.

Irlandzki organ nadzorczy przyjmie swoją ostateczną decyzję skierowaną do administratora, na podstawie decyzji EROD, bez zbędnej zwłoki i najpóźniej miesiąc po notyfikacji decyzji przez EROD. Po notyfikacji administratorowi decyzji krajowej przez irlandzki organ nadzorczy, EROD niezwłocznie opublikuje decyzję na swojej stronie internetowej. 

2021-07-30 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-07-30
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2021-07-30 14:07:09
Ostatnio modyfikował: Kacper Sokołowski 2021-07-30 14:42:19

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-08-02
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2021-08-02 10:06:53
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-09-03
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2021-09-03 13:04:13