Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

W tabeli grup stanowisk urzędników Służby Cywilnej konieczne jest dodanie stanowiska IOD

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dr Edyta Bielak – Jomaa zwróciła się do Szefa Służby Cywilnej z prośbą o zainicjowanie stosownych prac legislacyjnych, które pozwolą na zatrudnianie w strukturach Służby Cywilnej inspektora ochrony danych na odrębnym stanowisku. W chwili obecnej w tabeli grup stanowisk urzędniczych, wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  29 stycznia 2016  r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej brak jest takiego stanowiska. Jak wskazała Prezes UODO istniejąca w architekturze stanowisk urzędniczych luka utrudnia właściwe wywiązywanie się z obowiązku określonego art. 37 ust. 1 lit. a RODO.

Ponadto liczne sygnały  kierowane  w tej kwestii do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wskazują, że wobec nieuwzględnienia stanowiska „inspektora ochrony danych” w tabeli grup stanowisk urzędniczych, często praktykowane jest rozwiązanie przypisywania jego obowiązków w formie dodatkowych zadań już zatrudnionym pracownikom. Sytuacja ta może niekorzystnie wpływać na  poziom ochrony danych osobowych, przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz prawidłowe wypełnianie przez inspektora ochrony danych jego podstawowych zadań.

 W swoim wystąpieniu dr Edyta Bielak –Jomaa podkreśliła, że inspektor ochrony danych powinien być w stanie wykonywać swoje obowiązki i zadania w sposób niezależny, a obowiązkiem kierownictwa podmiotu publicznego jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia IOD, w tym zapewnienie aby:

  • podlegał bezpośrednio najwyższemu kierownictwu podmiotu publicznego (art. 38 ust. 3 RODO),
  • miał zapewniony udział we wszystkich zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych (art. 38 ust. 1 RODO),
  • nie otrzymywał instrukcji dotyczących wykonywania zadań (art. 38 ust. 3 RODO),
  • nie został odwołany lub ukarany za wypełnianie przez niego jego zadań (art. 38 ust. 3 RODO),
  • nie otrzymywał innych zadań i obowiązków, jeśli mogłyby one spowodować konflikt interesów (art. 38 ust. 6 RODO).

Z powyższych względów uzasadnione jest jak najszybsze podjęcie działań mających na celu uzupełnienie wykazu stanowisk urzędniczych odnoszącego się do korpusu Służby Cywilnej o stanowisko inspektora ochrony danych osobowych.

2019-04-19 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2019-04-19
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-04-19 07:04:52
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2019-04-19 09:58:01

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2019-04-19
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-04-19 07:59:41