Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Rozwój i wykorzystywanie sztucznej inteligencji musi odbywać się z poszanowaniem naszych praw

Postęp związany ze sztuczną inteligencją i takimi technologiami, jak wirtualna oraz rozszerzona rzeczywistość, musi odbywać się z uwzględnieniem zasad określonych w RODO, w tym minimalizacji danych, prawidłowości czy integralności - podkreślali uczestnicy zorganizowanego przez Prezesa UODO seminarium „Sztuczna inteligencja złodziejem Twoich danych osobowych?”.

Transport (autonomiczne samochody), medycyna (diagnostyka chorób) czy handel i marketing (przygotowywanie zindywidualizowanych rekomendacji) to tylko niektóre obszary, w których już dziś zastosowanie mają systemy komputerowe symulujące ludzkie myślenie, czyli sztuczna inteligencja (ang. artificial intelligence, AI). Dziedzin, w których znajduje ona zastosowanie przybywa i to w dynamicznym tempie. Szybko zmienia się też stopień zaawansowania modeli działania sztucznej inteligencji – nowe technologie nie tylko pozwalają przetwarzać olbrzymie ilości danych, ale analizują je i podpowiadają rozwiązania. Rozwój ten może dać wiele korzyści, ale i przynieść zagrożenia, choćby dla naszej prywatności. I o tym m.in. dyskutowali uczestnicy seminarium  „Sztuczna inteligencja złodziejem Twoich danych osobowych?”, którą 30 listopada 2018 r. zorganizował w Warszawie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Deklaracja i zasady

Tomasz Soczyński, dyrektor Zespołu Informatyki w UODO, otwierając seminarium wskazał, że obecnie dzięki technologii cloud computing gromadzone są i przetwarzane olbrzymie ilości danych, z których korzysta sztuczna inteligencja, m.in. do uczenia się.

Możliwość przetwarzania ogromnych ilości danych w połączeniu z nowymi technologiami może dać wiele korzyści. Jako przykład niech posłuży jedna z niedawnych skomplikowanych operacji, którą chirurg przeprowadził dzięki cyfrowemu obrazowi z tomografu, który miał wyświetlony w specjalnych okularach – powiedział. – Jednak rozwój technologiczny niesie ze sobą także zagrożenia, o których nie możemy zapominać – dodał.

Wskazywał na to również Giovanni Buttarelli, Europejski Inspektor Ochrony Danych w swoim wideowystąpieniu skierowanym do uczestników spotkania. Jak mówił, historia sztucznej inteligencji to zarówno ciąg rosnących oczekiwań, jak i frustrujących rozczarowań. Dlatego ludzie często powtarzają, że rozwój sztucznej inteligencji ma swoje dobre, jak i złe strony.

Tymczasem musimy mieć pewność, że nowe technologie będą opracowywane zgodnie z prawami podstawowymi i demokratycznymi wartościami – dodał.

Giovanni Buttarelli zwracał też uwagę, że regulacje prawne dotyczące sztucznej inteligencji są obecnie daleko w tyle. Dlatego niedawno, podczas 40. Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych Osobowych i Prywatności w Brukseli, przyjęto m.in. „Deklarację w sprawie etyki i ochrony danych w zakresie sztucznej inteligencji” (obecnie trwają konsultacje tego dokumentu).

Zidentyfikowano w nim sześć podstawowych zasad do przyszłego rozwoju i wykorzystywania sztucznej inteligencji. Są to: rzetelność, rozliczalność, przejrzystość, uwzględnianie ochrony prywatności w fazie projektowania, uprawnienia i niedyskryminacja.

Korzystając z danych osobowych, trzeba pamiętać o RODO

O ile nie ma obecnie aktu prawnego, który by określał zasady rozwoju sztucznej inteligencji, to biorąc pod uwagę, że AI nie funkcjonuje bez danych, które zbiera, analizuje i na ich podstawie się uczy, to przy budowie i wdrażaniu projektów ją wykorzystujących należy stosować przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Te najistotniejsze w kontekście tematu spotkania omówił Piotr Andruszaniec, specjalista z UODO.

W procesie budowania i wdrażania nowych technologii należy stosować się m.in. do takich określonych w RODO zasad, jak: minimalizacji, ograniczonego celu, zgodności z prawem czy ograniczenia przechowywania – mówił.

Zwrócił też uwagę, że wykorzystanie nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji, często może się wiązać z przetwarzaniem szczególnych kategorii danych osobowych, w tym danych biometrycznych.

Co do zasady ich przetwarzanie jest zabronione. RODO określa jednak wyłączenia od tej zasady, jak np. wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą. Nie jest ona wymagana, jeżeli istnieje podstawa prawna uprawniająca administratora do przetwarzania takich danych - wyjaśniał.

Piotr Andruszaniec podkreślił też znaczenie zasady integralności, zgodnie z którą administrator musi przetwarzać dane w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo i poufność.

Rozwój technologiczny powoduje, że konieczne jest regularne testowanie stosowanych zabezpieczeń – zaznaczył.

Teoria i praktyka

Uczestnicy seminarium mieli też okazję zapoznać się z tym, na jakich zasadach działa sztuczna inteligencja i w jaki sposób się ona uczy, korzystając z danych, które przetwarza.

Przybliżone zostały też aspekty związane z wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością, które mają coraz szersze zastosowanie.

Zapis spotkania jest dostępny poniżej:

 

 

2018-11-30 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek-Druś 2018-11-30
Wprowadził‚ informację: Łukasz Kuligowski 2018-11-30 15:11:33
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Cześnik 2021-07-09 14:09:19