Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Uwaga! Mija termin zawiadomienia o wyznaczeniu IOD

Przypominamy, że 31 lipca 2018 r. upływa termin zawiadomienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o wyznaczeniu inspektora ochrony danych (IOD) przez podmioty, które przed 25 maja 2018 r. nie powołały ABI, a zgodnie z art. 37 ust. 1 RODO mają obowiązek wyznaczenia IOD.

Należy też pamiętać, że:

  • jedynym prawidłowym i skutecznym sposobem zawiadomienia o wyznaczeniu inspektora ochrony danych jest zawiadomienie w postaci elektronicznej (zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych),
  • formularz musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez osobę uprawnioną do reprezentowania administratora,
  • żeby tego dokonać, należy skorzystać z formularza dostępnego pod linkiem https://uodo.gov.pl/pl/p/formularze-zwiazane-iod.

W przypadku problemów technicznych z wysłaniem zgłoszenia elektronicznego, warto skorzystać ze wskazówek i wyjaśnień dotyczących najczęstszych technicznych problemów w tym zakresie (Pytania i odpowiedzi, na dole strony dostępnej pod linkiem https://uodo.gov.pl/pl/121/193).

Z analiz naszego urzędu wynika, że większość zgłaszanych problemów dotyczy nieskuteczności złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Związane są one przede wszystkim z nieprawidłową konfiguracją programu do składania podpisu. Np. składany podpis musi być wewnętrznym (otaczanym) typem podpisu. Na platformie biznes.gov.pl znajduje się instrukcja, jak prawidłowo skonfigurować popularne programy dedykowane podpisom elektronicznym (np. https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-w-urzedzie/dlaczego-warto-zalatwiac-sprawy-urzedowe-przez-biznes-gov-pl-i-jak-to-zrobic/okresl-ustawienia-programu-sigilium-sign-4).

Warto nadmienić, że Urząd Ochrony Danych Osobowych nie zarządza platformą biznes.gov.pl od strony technicznej i w sytuacji, kiedy wskazane wyżej instrukcje są nieskuteczne, należy kontaktować się z pomocą techniczną platformy biznes.gov.pl (https://www.biznes.gov.pl/pl/centrum-pomocy), którą zarządza Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Zawiadomienia, które skutecznie są dostarczone do UODO, są potwierdzane Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia (generowanym przez biznes.gov.pl w postaci pliku UPP.xml) oraz informacją potwierdzającą wysyłaną automatycznie na adres e-mail podany przy zakładaniu konta.

Alternatywą dla kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest profil zaufany. Założenie profilu zaufanego jest bezpłatne i możliwe nawet bez wychodzenia z domu (więcej informacji można znaleźć pod adresem: Profil Zaufany i podpis elektroniczny – podpisywanie dokumentów wysyłanych przez internet do urzędów).

W przypadku problemów ze złożeniem zawiadomienia o wyznaczeniu IOD przez biznes.gov.pl, dopuszczalne jest wysłanie wniosku przez platformę ePUAP. Instrukcja, jak wysłać zawiadomienie o wyznaczeniu inspektora ochrony danych przez ePUAP dostępna jest na stronie Urzędu pod tym adresem.

Wskazać należy, że w przypadku problemów ze składaniem wniosku przez ePUAP, wszelkie problemy techniczne (komunikaty o błędach systemowych bądź nieprawidłowe przekierowania) należy zgłaszać centrum pomocy użytkowników ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/wcm/connect/epuap2/PL/Strefa+Klienta_Pomoc/Kontakt/) w Centralnym Ośrodku Informatyki (podległym Ministerstwu Cyfryzacji), który odpowiada za działanie platformy ePUAP.

 

2018-07-30 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2018-07-30
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2018-07-30 15:07:04
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Cześnik 2018-08-13 14:52:24