Czy zakodowane na mLegitymacji informacje o niepełnosprawności to dane wrażliwe?

Tak.

Zgodnie z motywem 36 RODO do danych osobowych dotyczących zdrowia należy zaliczyć wszystkie dane o stanie zdrowia osoby, której dane dotyczą, ujawniające informacje o przeszłym, obecnym lub przyszłym stanie fizycznego lub psychicznego zdrowia osoby, której dane dotyczą. Do takich danych należy zaliczyć niepełnosprawność. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych reguluje artykuł 9 RODO.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2022-03-29
Wprowadził informację:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2022-03-29 12:03:57
Ostatnio modyfikował:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2022-03-29 12:08:41