Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Wkrótce EROD udostępni wykaz decyzji, które powstały w ramach mechanizmu kompleksowej współpracy

Europejska Rada Ochrony Danych opublikuje na swojej stronie internetowej wykaz zawierający decyzje podjęte przez krajowe organy nadzorcze w ramach mechanizmu kompleksowej współpracy (art. 60 RODO) - zdecydowano 20 maja 2020 r. podczas 28. posiedzenia plenarnego EROD. 

Zgodnie z RODO organy nadzorcze mają obowiązek współpracować w sprawach o znaczeniu transgranicznym, aby zapewnić spójne stosowanie rozporządzenia. Chodzi o tak zwany mechanizm kompleksowej współpracy. W ramach tego mechanizmu, wiodący organ nadzorczy odpowiada za przygotowanie projektów decyzji i współpracuje z organami nadzorczymi, których sprawa dotyczy, w celu osiągnięcia konsensusu. 

Do końca kwietnia 2020 r. wiodące organy nadzorcze przyjęły 103 ostateczne decyzje w ramach mechanizmu kompleksowej współpracy. EROD zamierza opublikować streszczenia tych decyzji, które zostaną przygotowane w języku angielskim przez Sekretariat EROD. Informacje zostaną podane do wiadomości publicznej po zatwierdzeniu danego wiodącego organu nadzorczego i zgodnie z warunkami określonymi w jego ustawodawstwie krajowym.

Na tym samym posiedzeniu EROD przyjęła również opinię w sprawie projektu standardowych klauzul umownych dotyczących umów między administratorem a podmiotem przetwarzającym, przedłożoną Radzie przez słoweński organ nadzorczy.

W związku z 28. posiedzeniem plenarnym, na stronie internetowej EROD opublikowano oświadczenie prasowe, którego tłumaczenie w języku polskim dostępne jest w załączniku poniżej

2020-05-21 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2020-05-21
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2020-05-21 08:05:08
Ostatnio modyfikował: Iwona Jeleń 2020-05-21 21:01:09

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2020-05-21
Wprowadził‚ informację: Iwona Jeleń 2020-05-21 08:53:58