Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania – poradnik UODO dla szkół

RODO nie stoi na przeszkodzie zdalnej edukacji w czasie pandemii koronawirusa, lecz daje szkołom możliwość racjonalnego wdrożenia odpowiednich metod i technik kształcenia na odległość z jednoczesnym poszanowaniem podstawowych zasad ochrony danych ─ powiedział Jan Nowak, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nadzwyczajna sytuacja spowodowała, że szkoły i nauczyciele musieli w bardzo krótkim czasie zorganizować efektywną komunikację z uczniami i ich rodzicami. Wiele szkół do tej pory nie wykorzystywało narzędzi umożliwiających prowadzenie zajęć zdalnych, teraz muszą szybko skorzystać z dostępnych i możliwych w tych warunkach rozwiązań. Korzystając z nich warto poznać rekomendacje i dobre praktyki, aby przetwarzanie danych było bezpieczne.  

Bardzo dziękuję UODO za pochylenie się nad tematem dbania o bezpieczeństwo danych osobowych podczas zdalnego nauczania. Będziemy zachęcać dyrektorów szkół, nauczycieli, a także samych uczniów i rodziców do zapoznania się z tym materiałem – powiedział Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski. – To ważne, aby podczas zawieszenia zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych nie zapominać o prawach każdego z nas do ochrony danych osobowych. Jestem przekonany, że poradnik będzie dużym wsparciem dla całego środowiska oświatowego – zaznaczył minister edukacji.

Przedstawiciele oświaty powinni pamiętać o koniecznej dbałości o prawa osób, których dane będą przetwarzane przy pomocy wspomnianych narzędzi, oraz o bezpieczeństwie tych danych. W razie wątpliwości dyrektorzy szkół oraz nauczyciele powinni konsultować się z wyznaczonymi inspektorami ochrony danych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom szkolnych administratorów oraz inspektorów ochrony danych, UODO przygotował specjalne opracowanie, które zawiera wstępne wskazówki, jak korzystając z metod nauczania online, dbać o bezpieczne przetwarzanie danych.

Materiał ten jest adresowany do dyrektorów szkół i nauczycieli, ale zawiera również informacje przydatne rodzicom i uczniom. Dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej opracowanie to trafi do wszystkich szkół i placówek oświatowych.

Jednocześnie UODO apeluje do organów prowadzących o wsparcie szkół w prowadzeniu bezpiecznej edukacji zdalnej.

2020-03-31 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2020-03-31
Wprowadził‚ informację: Iwona Jeleń 2020-03-31 09:03:37
Ostatnio modyfikował: Iwona Jeleń 2020-03-31 11:04:26

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2020-03-31
Wprowadził‚ informację: Iwona Jeleń 2020-03-31 11:02:58
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2020-03-31
Wprowadził‚ informację: Iwona Jeleń 2020-03-31 16:46:54