Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

WSA w Warszawie potwierdził zasadność kary nałożonej na Dolnośląski Związek Piłki Nożnej

Wyrokiem z dnia 28 lutego 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie utrzymał w mocy decyzję Prezesa UODO nakładającą administracyjną karę pieniężną w wysokości  55 750,50 zł.

Przypomnijmy Dolnośląski Związek Piłki Nożnej  upublicznił w sieci dane osobowe sędziów, którym przyznano licencje sędziowskie. Podano ich imiona i nazwiska, dokładne adresy zamieszkania oraz numery PESEL. Prezes UODO uznał, że nie ma żadnych podstaw prawnych, by w Internecie dostępny był aż tak szeroki zakres danych sędziów.

WSA podzielił pogląd Prezesa UODO, że przy przetwarzaniu danych osobowych należy się kierować zasadą minimalizacji (art.5 ust.1 lit. c RODO).

Ponadto WSA poparł argumentację organu nadzorczego, że upublicznianie takich danych jak imię, nazwisko, adres zamieszkania i PESEL może doprowadzić do daleko idących negatywnych skutków dla osób, których te dane dotyczą. Udostępniając w Internecie takie dane, administrator stwarzał potencjalne ryzyko ich bezprawnego wykorzystania, np. do podszycia się pod te osoby w celu zaciągania zobowiązań finansowych.

Sąd nie podzielił argumentacji skarżącego, który twierdził, że podmioty nieprofesjonalne przetwarzając dane, są zwolnione ze stosowania przepisów o ochronie danych osobowych.

2020-03-02 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2020-03-02
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2020-03-02 13:03:04
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2020-03-02 13:26:39