Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Tabela stanowisk urzędników służby cywilnej wciąż bez IOD

Prezes UODO podtrzymuje swoje stanowisko, że nieuwzględnienie „inspektora ochrony danych” w tabeli stanowisk urzędniczych służby cywilnej utrudnia wywiązanie się z obowiązku ochrony danych osobowych.

Prezes UODO dwukrotnie zwracał się do Szefa Służby Cywilnej z prośbą o zainicjowanie prac legislacyjnych, które pozwolą na zatrudnianie w strukturach służby cywilnej inspektora ochrony danych (IOD) na odrębnym stanowisku. Wskazywał, że luka istniejąca w tym zakresie w architekturze stanowisk urzędniczych utrudnia właściwe wywiązywanie się podmiotom z sektora publicznego z obowiązku powołania IOD, w tym zapewnienia mu bezpośredniej podległości najwyższemu kierownictwu i niezależności.

Podkreślał, że wobec nieuwzględnienia stanowiska „inspektora ochrony danych” w tabeli grup stanowisk urzędniczych, często praktykowane jest przypisywanie jego obowiązków w formie dodatkowych zadań już zatrudnionym pracownikom. Przestrzegał, że sytuacja ta może niekorzystnie wpływać na poziom ochrony danych osobowych, przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz prawidłowe wypełnianie przez IOD jego podstawowych zadań.

W opinii Szefa Służby Cywilnej, nie ma potrzeby dodawania stanowiska IOD do wykazu stanowisk urzędniczych. Aktualnie funkcjonujące rozwiązania dotyczące stanowisk w służbie cywilnej są wystarczająco elastyczne, nie prowadzą do przerostu zatrudnienia, a jednocześnie pozwalają na właściwą realizację zadań wynikających z RODO. Stanowisko Szefa Służby Cywilnej zostało podtrzymane w odpowiedzi na drugie z wystąpień Prezesa UODO, o czym informowaliśmy https://uodo.gov.pl/pl/138/1193.

W odpowiedzi na tę korespondencję Prezes UODO w piśmie z 20 grudnia 2019 r. wskazał, że „Szef Służby Cywilnej postanawiając o niepodejmowaniu działań legislacyjnych w zakresie wprowadzania stanowiska IOD do wykazu stanowisk, powinien mieć świadomość wskazanych przez organ nadzorczy w poprzednich pismach zagrożeń, jakie taka decyzja niesie dla należytego i prawidłowego wykonywania funkcji inspektora ochrony danych, a więc również zagrożeń dla realizacji zadań w tym zakresie przez dyrektorów generalnych”.

Pełna treść pism jest dostępna poniżej.

2020-01-08 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2020-01-08
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2020-01-08 09:01:23
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2020-01-08 09:46:25

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2019-11-21
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2020-01-08 09:28:02
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2019-12-20
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2020-01-08 09:35:52