Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Prezes UODO pogratulował Wojciechowi Wiewiórowskiemu wyboru na stanowisko EIOD

- Jestem głęboko przekonany, że piastując tę zaszczytną funkcję, będzie Pan wytrwale stał na straży przestrzegania przepisów zawartych w rozporządzeniu o ochronie danych w instytucjach unijnych - napisał Jan Nowak, Prezes UODO, w piśmie gratulacyjnym do dr. Wojciecha Wiewiórowskiego, który rozpoczął urzędowanie na stanowisku Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

EIOD, działający niezależnie, jest odpowiedzialny za zapewnienie przestrzegania podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych. Odpowiada również za monitorowanie i zapewnienie stosowania przepisów rozporządzenia i każdego innego aktu Unii Europejskiej odnoszącego się do podstawowych praw i wolności osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez instytucje i organy Unii. EIOD doradza również instytucjom i organom Unii, a także osobom, których dane dotyczą, we wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Stanowisko EIOD zostało ustanowione na mocy rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych.

Wojciech Wiewiórowski w latach 2010-2014 pełnił funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Polsce. W grudniu 2014 roku został mianowany zastępcą Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, a od sierpnia 2019 roku, w związku ze śmiercią ówczesnego EIOD, Giovanniego Buttarellego, pełnił obowiązki EIOD.

Więcej informacji o stanowisku EIOD można znaleźć pod linkiem https://uodo.gov.pl/pl/79/139.

2019-12-05 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Prasowy
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2019-12-05
Wprowadził‚ informację: Iwona Jeleń 2019-12-05 09:12:45
Ostatnio modyfikował: Iwona Jeleń 2019-12-05 12:27:35