Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych

To już V edycja studiów podyplomowych realizowanych przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (INP PAN). Wsparcia merytorycznego po raz kolejny udzielił Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO). Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi i dydaktyczni m.in. z Instytutu Nauk Prawnych PAN, Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej oraz wybitni specjaliści – praktycy, w tym pracownicy Urzędu.

Podczas uroczystej inauguracji V edycji studiów podyplomowych Mirosław Sanek, Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych podkreślił, że w ostatnim czasie wzrasta zainteresowanie ochrona danych osobowych w organizacjach. Mirosław Sanek wskazał kilka przyczyn tego zjawiska, jak choćby sam wzrost świadomości, groźba odpowiedzialności nałożenia administracyjnej kary pieniężnej przez organ nadzorczy. Jak dodał do wzrostu zainteresowaniem ochroną danych osobowych przyczynili się także Inspektorzy Ochrony Danych, wykonując rzetelnie swoje zadania:  Rola Inspektorów Ochrony Danych (IOD) jest fundamentalna dla budowy systemu skutecznej ochrony danych osobowych, zwłaszcza w porządku organizacji. To jest fundament, dzięki któremu mówimy, że ochrona danych osobowych jest żywa. Rola IOD nie skończyła się w chwili legislacyjnego zamieszania, a wręcz przeciwnie to właśnie teraz IOD wprowadzają stałą jakość do porządku organizacji.

Podczas Inauguracji studiów podyplomowych, przyszli absolwenci zapoznali się ze stanowiskiem Urzędu dotyczącym Certyfikacji w świetle RODO, a mechanizmami potwierdzania kwalifikacji IOD, które przedstawił Piotr Drobek, Dyrektor Zespołu Analiz i Strategii UODO. Dyrektor Piotr Drobek także podkreślił, że IOD są kluczowymi osobami w organizacji, które odpowiadają za mechanizmy  przetwarzania danych wdrożone przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).  Dodał, że przepisy RODO przewidują jedynie certyfikacje sposobów przetwarzania, więc nie możemy mieć do czynienia z certyfikacją osób.

Co do kwestii certyfikacji Inspektorów Ochrony Danych kwestia jest jednoznaczna. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) nie przewiduje certyfikacji osób pełniących funkcje IOD. Jakakolwiek certyfikacja Inspektorów Ochrony Danych byłaby możliwa jedynie poza ramami prawnymi określonymi przez RODO (np. taką certyfikacje odrębnie przewiduje ustawodawstwo francuskie) na zasadach ogólnych zakładających jej pełną dobrowolność.

Piotr Drobek także ostrożnie odniósł się do dobrowolnych mechanizmów certyfikacji  wprowadzanych na poziomie krajowym. Taka wewnętrzna regulacja może sprawić, że dojdzie do sytuacji, w której pewne certyfikaty nie są obowiązkowe, a de facto takimi się stają. Istnieje ryzyko, że zostaną wprowadzone na rynek różne certyfikaty, które niestety także będą niosły za sobą różną jakość.

O postępowaniu ze zgłoszeniami naruszeń opowiedziała Weronika Kowalik, Dyrektor zespołu ds. Sektora Prywatnego UODO. Podkreśliła, że administrator jest zobowiązany zgłosić naruszenie do UODO nie później niż w terminie 72 godz. od naruszenia. Dokonując zgłoszenia należy postępować według ustalonego formularza, jednocześnie pamiętając, żeby wypełniać go w sposób rzetelny. Jak powiedziała Weronika Kowalik: Często powtarzanym błędem jest traktowanie dostępnego formularza do zgłaszania naruszeń jako standardowego szablonu. Każdy przypadek jest indywidualny, często podawane informacje są nieadekwatne.

Weronika Kowalik dodała, że niezależnie od skali naruszenia, czy jest to incydentalny przypadek, czy nie, należy wewnątrz organizacji prowadzić rejestr naruszeń. IOD muszą dobrze przygotować administratora, wdrożyć odpowiednie rozwiązania i ściągnąć odpowiednie informacje. IOD muszą nie tylko przewidywać pewne sytuacje, ale z każdej wyciągać odpowiednie wnioski i udoskonalać mechanizmy przetwarzania danych. 

2019-10-29 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Prasowy
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2019-10-29
Wprowadził‚ informację: Ewelina Janczylik-Foryś 2019-10-29 11:10:26
Ostatnio modyfikował: Ewelina Janczylik-Foryś 2019-10-29 11:24:27