Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Wizyta studyjna delegacji z Białorusi

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przez dwa dni gości przedstawicieli białoruskich organów i instytucji publicznych: Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi, administracji prezydenta i administracji rządowej, a także Urzędu Statystycznego.

Wydarzenie to odbywa się w ramach programu „Poprawa ochrony danych w Republice Białorusi” realizowanego przez Radę Europy, w związku z pracami Narodowego Centrum Legislacji i Badań Prawnych Republiki Białorusi nad projektem ustawy o ochronie danych osobowych oraz ram funkcjonowania przyszłego organu nadzorczego w tym państwie.

- Państwa wizyta stanowi jednoznaczny sygnał, że Republika Białorusi jest bardzo zainteresowana problematyką ochrony danych osobowych. Cieszy mnie również fakt, że wybrali Państwo nasz organ nadzorczy, aby czerpać z naszego doświadczenia przy tworzeniu zarysów prawa. Możemy się poszczycić już ponad 20-letnim istnieniem w Polsce organu stojącego na straży praw obywateli i ochrony ich danych osobowych – powiedział Mirosław Sanek, Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych podczas powitania delegatów z Białorusi.

Podczas wizyty przedstawiciele Urzędu Ochrony Danych Osobowych przybliżą delegacji białoruskiej funkcjonowanie polskiego organu nadzorczego, zasady wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Przedstawią również rolę inspektorów ochrony danych oraz ich zadania.

Chcemy, aby ta wizyta była dla Państwa konstruktywnym wsparciem, wiemy, jak trudne jest to zadanie. Polski organ do dziś korzysta z doświadczeń innych organów nadzorczych w Unii Europejskiej i próbuje przenieść dobre praktyki na polski grunt przy jednoczesnym zachowaniu odrębności porządku prawnego – powiedział Mirosław Sanek.

Valery Haiduchonak, przewodniczący delegacji białoruskiej, podczas przemówienia zaznaczył, że obecnie w Republice Białorusi trwają zintensyfikowane prace legislacyjne nad projektem ustawy o ochronie danych osobowych, zgodne z zaleceniami Rady Europy. Podkreślił, że bardzo istotną kwestią w zakresie ochrony danych osobowych jest utworzenie i funkcjonowanie organu nadzorczego. Dlatego cenne jest doświadczenie UODO w tej sprawie.

- Interesują nas także zagadnienia dotyczące prawa ochrony danych osobowych, ale i zrównoważone prawo do informacji. Istotne są również działania związane z ochroną danych osobowych, która zaczyna wpływać na swobodę działalności biznesowej – powiedział Velery Haiduchonak.

Dwudniowa wizyta studyjna delegacji białoruskiej w Polsce jest kontynuacją spotkania, które odbyło się w siedzibie Rady Europy w Strasburgu w maju tego roku. Wówczas delegacja białoruska miała okazję zapoznać się z Konwencją 108 oraz międzynarodowymi standardami ochrony danych, orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz procedurami przystąpienia do traktatu.

Jak podkreślił Mirosław Sanek, współpraca z Radą Europy jest dla polskiego organu nadzorczego bardzo ważna. Dlatego też eksperci biorą udział w projektach skierowanych do krajów Partnerstwa Wschodniego. Spotkanie z przedstawicielami białoruskich instytucji nie jest pierwszym tego typu wydarzeniem. Wcześniej wspieraliśmy Ukrainę, Armenię i Gruzję.

2019-10-16 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Prasowy
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2019-10-16
Wprowadził‚ informację: Ewelina Janczylik-Foryś 2019-10-16 11:10:57
Ostatnio modyfikował: Ewelina Janczylik-Foryś 2019-10-16 11:33:25