Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Wybory parlamentarne - 13 października 2019 r.

Urząd Ochrony Danych Osobowych, tuż przed wyborami,  przypomina jak podczas spełniania obywatelskiego obowiązku dbać o bezpieczeństwo danych osobowych.

1. Sprawdź czy twoje dane są uwzględnione w spisie wyborców.  

Spis wyborców jest sporządzany i aktualizowany przez gminę na podstawie rejestru wyborców.  Między 21 a 8 dniem przed wyborami każdy wyborca (na pisemny wniosek) mógł sprawdzić w urzędzie gminy, czy został uwzględniony w spisie.

W przypadku głosowania poza miejscem zamieszkania, z uwagi na to, że nie ma Ciebie w spisie wyborców w danym okręgu, musisz posiadać zaświadczenie o prawie do głosowania wydane przez twoją gminę.

2. Przed odebraniem karty do głosowania, musisz okazać obwodowej komisji wyborczej dokument umożliwiający potwierdzenie Twojej tożsamości.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) nie zmienia zasad głosowania, w tym podejmowania czynności przed wydaniem karty do głosowania. Przed wydaniem karty do głosowania, obwodowa komisja wyborcza musi sprawdzić Twoją tożsamości na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości z fotografią. Dokument ten musi być ważny.

3. Przy podpisywaniu odbioru karty do głosowania, nie powinieneś widzieć danych innych osób.

Twoje dane osobowe zawarte w spisie wyborców, na którym podpisem potwierdza się odbiór kart do głosowania, nie powinny być widoczne dla innych głosujących. Ty również nie powinieneś widzieć danych innych osób. Prawo wglądu do spisu wyborców przysługuje jedynie wyborcy w celu sprawdzenia, czy został on uwzględniony w spisie.

Zabezpieczenie danych podczas wydawania kart do głosowania, w celu nieudostępniania ich osobom do tego nieupoważnionym, może być zrealizowane poprzez użycie specjalnego szablonu nakładanego na spisy wyborców. W ten sposób głosujący, odbierając karty do głosowania i składając podpis na spisie wyborców, widzą tylko własne dane. Jeżeli członek komisji nie zasłania przed Tobą danych innych osób, to i Twoje dane są widoczne dla innych. Możesz na to zwrócić uwagę członkom komisji.

4. Nie możesz być nagrywany podczas głosowania

Jedynie takie czynności jak sprawdzenie czy urna jest pusta, czy jest spis wyborców i potrzebna liczba kart do głosowania, mogą być rejestrowane przez mężów zaufania z wykorzystaniem własnych urządzeń rejestrujących. Rejestrowane czynności nie mogą być udostępniane, publikowane w Internecie.

5. Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i żądania ograniczenia przetwarzania.

Art. 15 RODO daje Ci prawo dostępu do Twoich danych. Zgodnie ze wskazanym przepisem masz prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarza Twoje dane osobowe. Jeżeli tak, to możesz uzyskać dostęp do nich. Administrator powinien przekazać Ci także m.in. informacje o celach przetwarzania Twoich danych, o planowanym okresie ich przetwarzania, a także o odbiorcach, czyli podmiotach, którym będzie je przekazywał.

Innym przywilejem wskazanym w art. 16 RODO jest prawo do sprostowania danych, zgodnie z którym masz prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe.

Ważnym uprawnieniem przysługującemu Ci, jako wyborcy jest także prawo do ograniczenia przetwarzania, zgodnie z którym masz prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

  • gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

Wyborco pamiętaj! Tak długo, jak dane w związku z wyborami są przetwarzane w celu realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa, nie można ich usunąć. Zatem prawo do bycia zapomnianym nie jest w tym wypadku stosowane.

6. Masz prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu, jeżeli w toku kampanii wyborczej lub wyborów  naruszono Twoje prawa określone w RODO.

W poradniku UODO „Ochrona danych osobowych w kampanii wyborczej” znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Ciebie pytania: Kto jest administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby wyborów i jakich obowiązków musi dopełnić? Jak prowadzić kompanię wyborczą z poszanowaniem zasad ochrony danych osobowych? Jakie prawa przysługują wyborcom?

Dowiedz się jak skorzystać z praw podczas kampanii wyborczej i w trakcie wyborów, jakie daje Tobie RODO.  https://uodo.gov.pl/pl/383/497

A co się dzieje z naszymi danymi osobowymi po wyborach? Jak powinny być zabezpieczone? Odpowiedzi na te pytania wskazujemy w komunikacie  „Jak komitety wyborcze powinny postępować z danymi osobowymi po zakończeniu kampanii wyborczej?” dostępnym pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/138/610

 

2019-10-08 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Prasowy
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2019-10-08
Wprowadził‚ informację: Ewelina Janczylik-Foryś 2019-10-08 14:10:30
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Cześnik 2019-10-09 14:17:50