Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Naruszenia ochrony danych przez aplikacje mobilne to problem globalny

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zapowiada, że jeżeli zagrożenia dla ochrony danych osobowych ze strony aplikacji FaceApp okażą się poważne, to zostanie wszczęte postępowanie z urzędu.

Takie zapewnienie znalazło się w odpowiedzi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na pismo Ministra Cyfryzacji, który po tym jak okazało się, że aplikacja FaceApp nie wysyła żadnych danych bez wiedzy użytkowników na rosyjskie serwery, wskazał, że twórcy aplikacji mogli jednak naruszyć przepisy RODO. Minister w piśmie do Prezesa UODO informował, iż aplikacja ta może naruszać określoną w RODO zasadę przejrzystości oraz niewłaściwie spełniać obowiązek informacyjny względem użytkowników.

Prezes UODO w odpowiedzi na to pismo wskazał, że kwestie związane z ochroną danych osobowych w aplikacjach mobilnych nie ograniczają się jedynie do zapewnienia przejrzystości i realizacji obowiązku informacyjnego. Wskazuje, że na twórców aplikacji mobilnych, nałożony jest m.in. obowiązek zapewnienia ochrony danych osobowych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych (pivacy by design oraz privacy by default).

Jedocześnie Prezes UODO, zapewnił jeżeli okaże się, że zagrożenia płynące z używania aplikacji FaceApp dla ochrony danych osobowych i prywatności osób, których dane dotyczą są na tyle istotne aby polski organ nadzorczy wszczął postępowanie z urzędu, UODO Osobowych wyda w tym względzie specjalne oświadczenie. Dotychczasowo zebrane informacje, a także analiza Ministerstwa Cyfryzacji tego nie potwierdzają. Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych do tej pory nie wpłynęły żadne skargi na ten podmiot, a sam fakt, że aplikacja została stworzona przez spółkę mającą siedzibę na terytorium Federacji Rosyjskiej, nie może stanowić jedynej przesłanki do wszczęcia postępowania z urzędu.

2019-07-31 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Prasowy
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2019-07-31
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-07-31 12:07:19
Ostatnio modyfikował: Iwona Jeleń 2019-08-06 09:47:37

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół ds. Sektora Prywatnego
Wytworzył informację: Weronika Kowalik 2019-07-30
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-07-31 12:28:01