Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Bilans pierwszego roku stosowania RODO

Na kilka dni przed pierwszą rocznicą stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) zebrała wyniki ankiet, wypełnionych przez organy nadzorcze krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i sporządziła bilans jej dotychczasowych osiągnięć.

Od pierwszego dnia stosowania rozporządzenia 2016/679 w systemie wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) utworzono 446 spraw o charakterze transgranicznym, z czego 205 rozpatrywano w ramach mechanizmu kompleksowej współpracy (One-Stop-Shop). 19 z nich doczekało się finalnych rozstrzygnięć.

Na szczeblu krajowym większość organów nadzorczych zgłasza wzrost liczby zapytań i skarg w porównaniu z rokiem 2017. Właściwe instytucje państw EOG zarejestrowały ponad 144 tys. zapytań i skarg* i ponad 89 tys. zgłoszeń naruszeń ochrony danych osobowych, z czego 63% spraw zostało zakończonych.

Wzrost liczby zapytań i skarg potwierdza wzrostową tendencję świadomości na temat praw w zakresie ochrony danych, co poświadczają marcowe badania Eurobarometru. 67% ankietowanych obywateli Unii Europejskiej oświadczyło, że słyszało o RODO, a 36% - że wie, z czym rozporządzenie się wiąże; 57% badanych stwierdziło, iż są świadomi istnienia krajowego organu publicznego odpowiedzialnego za ochronę ich praw w zakresie ochrony danych. Rezultaty te wskazują na dwudziestoprocentowy wzrost w porównaniu z badaniami Eurobarometru z 2015 r.**

Organy nadzorcze państw EOG wskazały ponadto, że podczas gdy mechanizmy współpracy między nimi są oparte na solidnych podstawach i dają wymierne rezultaty, wymagają one nakładu czasu i zasobów: instytucje te są zmuszone do prowadzenia dochodzeń, przestrzegania przepisów procesowych, koordynacji i wymiany informacji z innymi organami nadzorczymi.

Podsumowując pierwsze 12 miesięcy prac EROD, jej przewodnicząca Andrea Jelinek, stwierdziła:

„Był to rok pełen wyzwań, lecz osiągnęliśmy cele, które sobie wyznaczyliśmy i mamy zamiar utrzymać tempo prac i ich charakter. Wcześniej w tym roku Rada przyjęła program prac na lata 2019 i 2020. Ponadto w najbliższych miesiącach oczekujemy na rozstrzygnięcia organów nadzorczych w kilku sprawach transgranicznych. I ostatni, ale nie mniej ważny punkt: chcemy nadal współpracować i wysłuchiwać ludzi, którzy są w stanie dać nam najlepszy wgląd w codzienne praktyki związane z przetwarzaniem danych. Jest to ambitny program, ale jestem pewna, że my, jako europejskie organy ochrony danych, odnajdziemy nowe źródła synergii, które zwiększą naszą skuteczność”.

 

*W trakcie trwania ankiety pojęcie skargi nie było jeszcze poddane analizie przez EROD. Do tamtej pory było ono określane przez krajowe organy nadzorcze, co mogło mieć wpływ na dane statystyczne.

**Źródło: Komisja Europejska

Więcej informacji na stronie EROD: https://edpb.europa.eu/news/news/2019/1-year-gdpr-taking-stock_en

2019-05-27 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2019-05-27
Wprowadził‚ informację: Iwona Jeleń 2019-05-27 14:05:18
Ostatnio modyfikował: Iwona Jeleń 2019-05-27 14:51:45