Infolinia Urzędu 606-950-000

W jaki sposób powiadomić Prezesa UODO o naruszeniu?

Organem właściwym do zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO).

  1. Administrator dokonuje zgłoszenia naruszenia elektronicznie za pomocą odpowiedniego formularza dostępnego poniżej, który należy wypełnić a następnie...
  2. ...załączyć do pisma ogólnego dostępnego na platformie biznes.gov.pl (Jak znaleźć Urząd w formularzu pisma ogólnego?)
    bądź wysłać przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /UODO/SkrytkaESP

 

Jeżeli naruszenie dotyczy danych osób w różnych krajach UE, Prezes UODO może być, ale nie musi być wiodącym (czyli właściwym dla administratora lub podmiotu przetwarzającego) organem nadzorczym. W przypadku transgranicznego naruszenia danych administrator powinien dokonać analizy, czy wiodącym organem nadzorczym w odniesieniu do czynności przetwarzania, które zostały objęte naruszeniem jest Prezes UODO, czy też może inny europejski organ nadzorczy (więcej: Wytyczne dotyczące ustalenia wiodącego organu nadzorczego właściwego dla administratora lub podmiotu przetwarzającego (WP 244 rew. 01).

2018-05-23 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2018-05-23
Wprowadził‚ informację: Aleksandra Głuch 2018-05-23 13:05:03
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2018-11-29 09:26:08

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację: Michał Mazur 2018-12-04
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2018-12-04 11:09:08
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2018-12-04 11:11:27
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację: Michał Mazur 2018-12-04
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2018-12-04 11:09:14
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2018-12-04 11:11:27