Infolinia Urzędu 606-950-000

Wykaz rodzajów operacji wymagających oceny skutków

Zgodnie z art. 35 ust. 4 RODO organ nadzorczy ma obowiązek ustanowić i podać do publicznej wiadomości wykaz rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych.

Na mocy art. 54 ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., ww. wykaz ogłasza w komunikacie Prezes Urzędu, który od dnia wejścia w życie ustawy, zgodnie z art. 172 ma 3 miesiące na wydanie pierwszego komunikatu.

Prezes Urzędu Ochrony Danych przygotował ostateczną propozycję wykazu operacji, który został przekazany do zaopiniowania Europejskiej Radzie Ochrony Danych w trybie art. 64 ust. 1 lit. a RODO.
Informacja zostanie opublikowana w stosownym komunikacie.

Należy pamiętać, że administrator dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych przed rozpoczęciem przetwarzania.

2018-05-22 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Michał Mazur 2018-05-22
Wprowadził‚ informację: Michał Mazur 2018-05-22 14:05:43
Ostatnio modyfikował: Łukasz Kuligowski 2018-07-10 09:39:57

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Michał Mazur 2018-07-06
Wprowadził‚ informację: Łukasz Kuligowski 2018-07-06 12:10:03
Ostatnio modyfikował: Łukasz Kuligowski 2018-07-06 12:22:34
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Michał Mazur 2018-07-06
Wprowadził‚ informację: Łukasz Kuligowski 2018-07-06 12:20:08
Ostatnio modyfikował: Łukasz Kuligowski 2018-07-06 12:22:34