Infolinia Urzędu 606-950-000

Jak skutecznie zawiadomić Prezesa UODO o wyznaczeniu IOD


FORMA ZAWIADOMIENIA O WYZNACZENIU IOD

UWAGA! Jedynym prawidłowym i skutecznym sposobem zawiadomienia o wyznaczeniu jest zawiadomienie w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych).

Zawiadomienie należy przesłać korzystając:

1. z usług znajdujących się na stronie portalu biznes.gov.pl dotyczących odpowiednich zawiadomień  o wyznaczeniu IOD tj.:

Skutecznie dostarczone do UODO zawiadomienia, są potwierdzane Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia (generowanym przez biznes.gov.pl w postaci pliku UPP.xml) oraz informacją potwierdzającą wysyłaną automatycznie na adres e-mail podany przy zakładaniu konta.

2. z platformy ePUAP, postępując zgodnie z instrukcją „Jak wysłać zawiadomienie o wyznaczeniu inspektora ochrony danych przez ePUAP2”, która zamieszczona jest na końcu tej strony (w formie pliku).

Skutecznie dostarczone do UODO zawiadomienia, są potwierdzane Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia (generowanym przez epuap.gov.pl w postaci pliku UPP.xml)

W przypadku problemów technicznych związanych ze złożeniem zawiadomienia należy kontaktować się z pomocą techniczną:


TERMIN ZAWIADOMIENIA O WYZNACZENIU IOD

Administrator lub podmiot przetwarzający, zawiadamia Prezesa UODO o wyznaczeniu IOD w ciągu 14 dni od dnia jego wyznaczenia (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych).

UWAGA! W przypadku podmiotów, które 24 maja br. miały powołanego ABI i decydują, że osoba ta będzie pełnić funkcję IOD również po 25 maja br. termin na zawiadomienie o wyznaczeniu IOD mija 1 września 2018 r. (więcej na temat okresu przejściowego tutaj).

 


Pytania i odpowiedzi ułatwiające przesyłanie zawiadomień dotyczących IOD dostępne są pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/121/502

2018-05-22 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację: Michał Mazur 2018-05-22
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-22 09:05:24
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2018-12-03 09:30:54

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Informatyki
Wytworzył informację: Tomasz Soczyński 2018-08-29
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-08-29 14:05:57
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Cześnik 2018-08-29 14:06:11