Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest doktor nauk prawnych Edyta Bielak–Jomaa.

Bezpośrednio przed objęciem tej funkcji Edyta Bielak–Jomaa pełniła obowiązki Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Sejm powołał ją na to stanowisko 9 kwietnia 2015 r., a Senat zaakceptował ten wybór 16 kwietnia 2015 r.

Edyta Bielak – Jomaa urodziła się 10 maja 1972 r. w Sandomierzu. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (WPiA UŁ). W 2003 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych i została zatrudniona w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ na stanowisku adiunkta. Od 2012 r. do kwietnia 2015 r., czyli do czasu powołania na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pełniła funkcję Kierownika Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych WPiA UŁ, a od 2013 r. Kierownika Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją.

Była wykładowcą z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych. Pełniła funkcję opiekuna naukowego Międzywydziałowego Koła Studenckiego Praw Osób Niepełnosprawnych, prowadziła szkolenia w ramach działalności Międzynarodowej Fundacji Kobiet oraz cykl szkoleń organizowanych dla pracowników i pracodawców regionu „Różni ale równi” dotyczących równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji na rynku pracy.

Była organizatorką konferencji i debat poświęconych problematyce danych osobowych, takich m.in., jak: „Dane medyczne - granice wykorzystywania i ochrona”, „Ochrona danych osobowych w działalności Kościołów i innych związków wyznaniowych”, „Ochrona danych osobowych a działalność dziennikarska - granice przywileju medialnego”, „Ochrona danych osobowych a wykonywanie zawodów prawniczych”, „Ochrona danych osobowych a wybory”, „Sędzia – osoba publiczna czy prywatna? Granice dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych”(współorganizator Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi oraz Oddział Łódzki Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA).

Dr Edyta Bielak – Jomaa jest autorką ponad 30 opracowań z zakresu prawa pracy, problematyki rynku pracy, oraz ochrony danych osobowych.

Zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim problematykę ochrony dóbr osobistych pracowników i ochronę danych osobowych w zatrudnieniu. Jako pierwsza rozpoczęła badania nad ochroną danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy.

2018-05-13 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek-Druś 2018-05-18
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-13 17:05:31
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Cześnik 2019-03-18 12:36:00
Zastępcą Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest Mirosław Sanek. Poprzednio pełnił obowiązki zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Został powołany na to stanowisko 17 stycznia 2018 r. przez Marszałka Sejmu RP na wniosek Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Mirosław Sanek urodził się 1 października 1979 r. w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Działalność zawodową rozpoczynał jako pracownik biur poselskich i senatorskich. Zajmował się przede wszystkim ochroną praw lokatorów kamienic prywatnych. Następnie pracował jako radca w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w Biurze Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego.
Nagroda im. Michała Serzyckiego jest wyróżnieniem ustanowionym w 2018 roku przez dr Edytę Bielak-Jomaa, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Przyznawana jest osobom i organizacjom docenionym za promowanie, zarówno w kraju, jak i za granicą, wartości ochrony danych osobowych i prawa do prywatności. To nagroda także dla tych, którzy swoimi dokonaniami podkreślają niezwykle istotną rolę edukacji społecznej w tym zakresie.
Regulamin organizacyjny Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Struktura organizacyjna Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Statut Urzędu Ochrony Danych Osobowych