Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Zakładka ta zawiera wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 (tj. Grupy Roboczej ds. Ochrony Osób Fizycznych w zakresie Przetwarzania Danych Osobowych, ustanowionej w art. 29 dyrektywy 95/46/WE) odnoszące się do stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679 (RODO).
Zgodnie z art. 68 rozporządzenia 2016/679 Europejska Rada Ochrony Danych zastępuje Grupę Roboczą Art. 29 zatem w tym miejscu będą zamieszczane również wytyczne, zalecenia i określone przez Europejską Radę Ochrony Danych najlepsze praktyki stosowania rozporządzenia 2016/679.

2018-05-24 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Marcin Ptaszek 2018-05-24
Wprowadził‚ informację: Marcin Ptaszek 2018-05-24 13:05:39
Ostatnio modyfikował: Marcin Ptaszek 2018-05-24 13:35:12